ประกาศ กศจ. ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตรังเขต 1

ประกาศ กศจ. รับสมัคร ฯ เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ตง.1 (อ10)_0001

เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม