ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ. รับสมัครเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ตง.1 (อ 8)_0001

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม