ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด เขต 1

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัคร ฯ สพป.ตรัง เขต 1

https://drive.google.com/file/d/1RJxBiO9rHbGdQFvZpWFoYDt–_CIZ5_6/view?usp=sharing

 

เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/13PLqy5VSFJlpTLAIW2kaRaTBOm0BnZf2/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1AHb42UHgB-ZoX7soMh0q6pc5ffeM1NRB/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน

https://drive.google.com/file/d/1CZvshX31x68nGBiACQKlSNpR8SSce54C/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

https://drive.google.com/file/d/1yc7y7MZvbRnK2x2y-jRrBxgyE59DH60y/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

https://drive.google.com/file/d/1C03HUS8f_lYBsossx9Ylya7jUU5kOM2n/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม