ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ตง.2_0001
แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม