ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก..ฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)_0001
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ_0001
3. แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการสมัครคัดเลือกฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) พ.ศ. 2563_0001
4. มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกฯ_0001
5. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด (COVID-19)_0001

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม