ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน สังกัด สพป.ตง.1..

เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30)ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย 3(แนวคิด)

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม