ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครฯ 38 ค.(2) เหตุพิเศษ_0001

ใบสมัครสอบแข่งขัน ปี 2563

แนบ 1 -3 _ประกาศ

แนบ 4 _ประกาศ_0001

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม