ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

https://drive.google.com/file/d/1gTlANGchvX_1t_ZiaumlbycYrSDgNngE/view?usp=sharing

 1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
  https://drive.google.com/file/d/1NAOQBTHS0b1xUtfqM7HApqkoUzox2OQO/view?usp=sharing
 2. วิชาเอกภาษาไทย
  https://drive.google.com/file/d/11s1d7a2QwUBgosxWYkxe6mju6eY3rQIW/view?usp=sharing
 3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  https://drive.google.com/file/d/1rcpJ-87GOShTIRK4MS7uK9PbNHmzMDu9/view?usp=sharing
 4. วิชาเอกภาษาจีน
  https://drive.google.com/file/d/1pj3Ol-5vXe7vHGbOdWX-WMAIwoADuXm9/view?usp=sharing
 5. วิชาเอกพลศึกษา
  https://drive.google.com/file/d/1sTyYqf23vabQorq2gRYAW_-ZuGNed_R7/view?usp=sharing
 6. วิชาเอกดนตรีไทย
  https://drive.google.com/file/d/1unpLJI5jhgwyDV0sQn9QlWktz8lmUNt0/view?usp=sharing
 7. วิชาเอกดนตรีสากล
  https://drive.google.com/file/d/1Q6QjJ8C7JkJqkijTDSFlqQ4fhXrLWbDK/view?usp=sharing
 8. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
  https://drive.google.com/file/d/1o57XftiHpqcKAul_68pCvVDTWwzCukvT/view?usp=sharing
 9. วิชาเอกศิลปศึกษา
  https://drive.google.com/file/d/1XP5HCUnS9SXlsv25seI4URnmR2B23SSW/view?usp=sharing
 10. วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  https://drive.google.com/file/d/1nwwPA8_GP6Bp9UOyxs0nFowwEbghY4xH/view?usp=sharing
 11. วิชาเอกคหกรรมศึกษา
  https://drive.google.com/file/d/1xPmVjrdODb5vZPOVgsYY97w85160a3YU/view?usp=sharing
 12. วิชาเอกประถมศึกษา
  https://drive.google.com/file/d/1BuVT1lwh67AFQLR-fwwxIh7t7T7T1BxD/view?usp=sharing
 13. วิชาเอกปฐมวัย
  https://drive.google.com/file/d/1s38ebq_IsNn_dSgs4kxaz33W1Nr0HCw8/view?usp=sharing
 14. วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์
  https://drive.google.com/file/d/1xzcM4HQGBpOUhQTvVrDv2K65LPAU4zp1/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

https://drive.google.com/file/d/1LiuqORFK1fzMzrZQPPxFMGEsVNuX_beI/view?usp=sharing

 

ข้อแนะนำการปฏิบัติตนผู้เข้าสอบ

https://drive.google.com/file/d/1wImv2AyWRL_Eq1oyfTc6jCM0w5gWSsKe/view?usp=sharing

 

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม