ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ (กศจ.สตูล)

 

วิชาเอกสังคม

https://drive.google.com/file/d/1EXYGgAtogs_KyZT0-Q3yLniOsAFmvZEI/view?usp=sharing

 

วิชาเอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า

https://drive.google.com/file/d/1CA82UUYDl9ik9FrUtU6NKAMPb0tdYRp3/view?usp=sharing

 

 

 

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม