ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ. ปทุมธานี)

ประกาศ กศจ. ณ วันที่ 14 พ.ค.2563(ปทุมธานี)_0001

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม