ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

 

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

 

https://drive.google.com/file/d/1VwJF4ut294qRmWy8Npddyw6doy-1tsky/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม