ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ

บัญชีแนบท้ายผู้มิสิทธิสอบและผู้ไม่มีสิทธิสอบ

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม