ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น กรณีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม