ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.ตรัง กระบี่

ประกาศรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1TyVi9n9BUoqdjD8-4dBXqAKqIWCe0dhU/view?usp=sharing

 

เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1xvO4aug4wfbc4hduy-2f1C3Uy9jPxuzU/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1CIodWjniZEZ-r98bNeQ17Kof0Zw7qG06/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน

https://drive.google.com/file/d/16sSnibdHUKQNOlJUTIEss8UMBYnj3vGY/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

https://drive.google.com/file/d/1kjbPch8vZt1khGeAntjmq76QWoXdTn49/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

https://drive.google.com/file/d/12F-hISjWeT2H9XJTUhR6_P1zmpifxpHd/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม