ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1OrgAXTt1TURNlwG4KCylL1CO1TjeEGeh/view?usp=sharing

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

https://drive.google.com/file/d/1r8rUuOomHAWQ-CmZlyRDTNo6np6pIVw7/view?usp=sharing

 

แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ

https://drive.google.com/file/d/17HGC7wkLqXpYCghKZ7ZYDPxq24fSJJgW/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม