ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 

ประกาศ รับสมัคร (เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน) สพป.ตรัง เขต 1

https://drive.google.com/file/d/1G_heHnNVvg928AiI-Mf0wSAdO7yaSvrw/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/10i_eLkloswPeFHxImzPnuNpTizwEabJl/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1X0vY-wTiMLKqjIRAXizoVnSJ5zoADUKq/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน

https://drive.google.com/file/d/1dvWaTqtD7cl6rXJwliFl-6w1wLiqOpSC/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

https://drive.google.com/file/d/1P5w4Kz2AxhFlLN3pKF9WJDTyQOGX0Guf/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

https://drive.google.com/file/d/1jnyqYExuOYn7YBDF9jd18heDDmIy4Kqp/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม