ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ประกาศ รับสมัคร ศน.ปี 65

https://drive.google.com/file/d/1WnUW-H8EcUg0R3bV7QW0j1aRzHo6btmT/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม