ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

⇓⇓⇓

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

https://drive.google.com/file/d/15gcIwHz0BizbMhT7ZL-wsQGVow9-Z1Y5/view?usp=share_link

เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1JrJkrSh7E0YZ3Pdm6oXCHoY0hag3Y5In/view?usp=share_link

เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1ST7GkjTsNN8F6ZzXoCkEB6QjK2ci3l8s/view?usp=share_link

เอกสารแนบท้าย 2

https://drive.google.com/file/d/1pTTKQurKEnTxbAHAvjkH1dECQtc2CN1F/view?usp=share_link

เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

https://drive.google.com/file/d/1ESvmwI-y7cljlO_DNLFgNHzBo8_BFh3D/view?usp=share_link

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม