ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัคร
รายละเอียดมาตรฐานตำแหน่ง
เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30)  ใบสมัคร
เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร
เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30)  เกณฑ์ประเมิน
เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน
เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม