ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ต.แหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

https://drive.google.com/file/d/1w3DNRP7Kveyc5QlQvwiyXwpUfoGzOz7n/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม