ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้สิทธเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม