ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

1. ประกาศผล การคัดเลือกฯ

2. บัญชีแนบท้าย

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม