ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

https://drive.google.com/file/d/1IWqwYzMgDDvwf2jNOOXuCfI6hbHI88vG/view?usp=sharing

คณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1-wJHa91eXyToviiXp_Et8I4gacHU1axM/view?usp=sharing

ภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/1RZAMjdqeg4dk_v5FeGIYPKjmZ7BdgINN/view?usp=sharing

ภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/1y8AGg72N7-90TTklKf4GeBS_A61SGoQH/view?usp=sharing

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1HA8upO1eWXLyJmM4hWj4ty1d4bNM7Kjf/view?usp=sharing

สังคมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1Ii5pFnpYSRpMhbTMqwPVgIukEgVvwE6P/view?usp=sharing

พลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1pRPCGZ52kmEb0k8YourL3moxt_PX4igT/view?usp=sharing

ดนตรีสากล

https://drive.google.com/file/d/1mV1nOSTVxczkq0bEYvl0VGQuuekvSv9L/view?usp=sharing

ประถมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1WHqFYMx84fNiYpUUbFqsEY6XSOCimrdp/view?usp=sharing

ปฐมวัย

https://drive.google.com/file/d/1sERFSxKTOa6Rj02QeOOyVcBd7hO9OTyL/view?usp=sharing

จิตวิทยาและการแนะแนว

https://drive.google.com/file/d/1MUioqYpo42N2n9D7hAzl4yPVvS1yrzZP/view?usp=sharing

บรรณารักษ์

https://drive.google.com/file/d/1ydLU9LJCe4yEAZnYMRyeQ5E78d4l5v2G/view?usp=sharing

การเงินและการบัญชี

https://drive.google.com/file/d/1iSkrK6qLXjO1LFbllLrORe8b_Rx0PLXw/view?usp=sharing

ภาษาจีน

https://drive.google.com/file/d/1famvp1oxPyaMUPl5BUz4th0u1UGr9YIB/view?usp=sharing

ภาษาญี่ปุ่น

https://drive.google.com/file/d/1N4NndXg4umCmg0KWndCb0dOEOS4co4fm/view?usp=sharing

เกษตรกรรม

https://drive.google.com/file/d/1R-clKR4ldbBtVMelwXMclVDrAYP0Ezl9/view?usp=sharing

คอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/1xEeL6GOoInnBakNnapWdKk0gCjp_c-n_/view?usp=sharing

 

ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิสอบ

https://drive.google.com/file/d/1uUtoFX0pdCIW_MXzNIU9ozbwneodw8Er/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม