ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างรองฯ_0001

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม