ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัคร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กำหนดการคัดเลือกใหม่)

ประกาศ ฯ แก้ไขประกาศรับสมัคร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กำหนดการคัดเลือกใหม่)

https://drive.google.com/file/d/12J9QPdNeJPsYGzEjhoE4aB_VWtM_hnjO/view?usp=sharing

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ทั่วไป เป็น วิชาการ)

https://drive.google.com/file/d/1jkShQaBVNMSqmXRe5GVPE2pgxaHO_tbJ/view?usp=sharing

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ 38 ค (2)

https://drive.google.com/file/d/1zBeZnCFq3f3xtYcDEYKcD9FIwkxr8hP2/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม