ประกาศ กศจ. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2562 สังกัด สพม. 13

⇒ประกาศ รับสมัครฯ ทุน สควค._0001

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม