ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ประกาศผล ย้าย โอน สพม. 13

ประกาศผล ย้าย โอน สพป.ตรัง เขต 2

 

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม