ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพม.13

⇒ประกาศ รับย้าย อ.1 สพม.13_0001

⇒ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

⇒แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม