ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.13

⇒ประกาศรับสมัคร ย้าย โอน 38 ค.(2) สพม. 13_0001

⇒เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร

⇒เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร

⇒เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน

⇒เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29)เกณฑ์ประเมิน

⇒เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม