รับสมัครครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

1. งานเกี่ยวกับการรับสมัคร : 075-572028 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
2. งานเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครูฯ : 075-290136 (คุรุสภา จังหวัดตรัง)