ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน ศธจ.ตรัง

ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯลูกจ้าง ใน ศธจ.ตรัง

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม