ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IflWUZF6uGVGm1cqtJSmyRRCDSXp-Ocy/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม