ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่งพัสดุ

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย