ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกเสือ(นักจัดการงานทั่วไป) ศธจ.ตรัง

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังนี้

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือฯ

About The Author

tpeo