ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.13

ด้วย สพม.13 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

>>> ประกาศ <<<

About The Author

tpeo