ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาตะกร้อ บาสโลบ และไลน์แดนซ์ ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2565 ณ ลายเรือพระทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รายละเอียดดังแนบ

โครงการแข่งกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่น (อบจ.)

About The Author

tpeo