ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมกับสโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ดังรายการต่อไปนี้
1. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน
2. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน พ.ศ.2562
กำหนดจัดฝึกอบรม ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธารราม จังหวัดราชบุรี
โดยส่งใบสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยังสโมสรลูกเสือราชาธิวาสโดยตรง

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

 

About The Author

ชัชชญา หลีสู