ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้สถานศึกษาทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ สำหรับผู้ที่มีความสนใจ สามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

หนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง ๐๐๓๒/ว๖๐๒๕

About The Author

tpeo