ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่งกายแห่งแรกของประเทศ

รายละเอียด ดังนี้

>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่<<<

About The Author

Parisara