ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand alone.

24ม. ค64 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand alone. โดยมีดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้ติดตามฯ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.สพป.ตรังเขต1 ผอ. สพป. ตรัง เขต2 และ ผอ.สพม .13 ผอ.โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการขับเคลื่อนงานนโยบาย
#ตรังรวมใจเป็นหนึ่ง

About The Author

Parisara