ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2564

17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara