ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตรัง

9  กรกฎาคม 2564 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมปิยมิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara