ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

16 ตุลาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยมีนโยบายที่จะลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได้ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา อายุ 5-12 ปี จำนวน 550 คน สังกัด สพป.ตรัง เขต1 , สพป.ตรัง เขต 2 และสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara