ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara