ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2564

(26 เม.ย.2564) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวอัมพา ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยวันนี้มีวาระสำคัญในการยกระดับมาตรการคำสั่งจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

About The Author

Parisara