ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 กันยายน 2564 นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการตังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara