ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ 17 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางปิยพรรณ กาฬวงศ์ ข้าราชการบำนาญ วิทยากรแกนนำยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ มีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตรังที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานจำนวน 13 โรงเรียน และ กศน.อำเภอ จำนวน 4 แห่ง

About The Author

tpeo