ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.อบ แก้วชูเสน เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

tpeo