ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง

14 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรังเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

About The Author

Parisara