ประชุมวิดีทัศน์ทางไกล

29 มีนาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
มอบให้นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

About The Author

Parisara